Web Link
  » กรมโยธาธิการและผังเมือง
  » วิศวกรรมสถานแห่งชาติ
  » สภาวิศวกร
  » สภาสถาปนิก
  » ข่าวสารจราจร
  » ราคาวัสดุก่อสร้าง
  » ราคาน้ำมัน
  » สภาพอากาศ
  » ข่าวสาร อสังหาริมทรัพย์
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
» โรงงาน ทอรัส เอส ดี
  PROJECT : โรงงาน ทอรัส เอส ดี
  TYPE OF PROJECT : โรงงาน พื้นที่ 950 ตารางเมตร
  LOCATION : อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 
 
» โรงงานผลิตยา บูรพาโอสถ
  PROJECT : โรงงานผลิตยา บูรพาโอสถ
  TYPE OF PROJECT : อาคารโรงงานผลิตยา พื้นที่ 3,600 ตารางเมตร
  LOCATION : ถนนงามวงศ์วาน เขตบางเขต
 
 
» อาคารสำนักงานและห้องเย็น (ตลาดไท)
  PROJECT : อาคารสำนักงานและห้องเย็น (ตลาดไท)
  TYPE OF PROJECT : อาคารสำนักงานและคลังเก็บสินค้า พื้นที่ 3,000 ตารางเมตร
  LOCATION : ตลาดไท
 
 
   
page :   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

 
 
Home : About us : Project Reference : Services : Contact us
Copyright 2011 © www.api-property.com All Rights Reserved. Powered by ThaiWeb
62/112 หมู่บ้านนันทนาการ์เด้นท์ ซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด17 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : Tel. +66(0) 2962-0015 โทรสาร : Fax. +66(0) 2962-0016